5 fordeler med bedriftsnett

Fordeler med bedriftsnett

Å velge bedriftsnett byr på mange fordeler. Med Bedriftsnett blir det lett å opprettholde kontakt både innad i bedriften og med eksterne partnere, noe som bidrar til en mer effektiv arbeidsdag.

Vi har samlet de mest sentrale funksjonene som viser deg noen av fordelene ved å velge bedriftsnett:

1. Bedriftsnett Mobilapp

Med en Bedriftsnett Mobilapp er en kraftig og intuitiv applikasjon som er designet for å møte behovene til moderne bedrifter. Denne gratisappen er tilgjengelig for alle ansatte i bedrifter som bruker Bedriftsnett, og den kommer med en rekke funksjoner som gjør kommunikasjonen mer effektiv og sømløs.

Håndtering av samtaler

Mobilappen lar deg enkelt håndtere bedriftens samtaler, uavhengig av hvor du befinner deg. Enten du er på kontoret, hjemme, eller på reise, gir appen deg tilgang til alle nødvendige funksjoner for å administrere innkommende og utgående anrop. Dette betyr at du aldri går glipp av viktige samtaler, og du kan alltid være tilgjengelig for kunder og kolleger.

Administrasjon og oversikt

For administratorer gir mobilappen tilgang til et omfattende administrasjonspanel. Her kan du innhente detaljert statistikk over bedriftens kommunikasjon, inkludert ubesvarte anrop, opprettelse og styring av kø-grupper, justering av åpningstider, og opprettelse av talemeldinger. Dette gir deg full kontroll og oversikt over bedriftens kommunikasjon, og gjør det mulig å optimalisere ressursene og forbedre effektiviteten.

2. Se hvem som ringer

En av de mest verdifulle funksjonene med et Bedriftsnett er muligheten til å se hvem som ringer, selv om nummeret ikke er lagret i din kontaktliste. Denne funksjonen er mulig takket være en sømløs integrasjon med det nasjonale nummerregisteret. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig for både Android- og iPhone-brukere, og har flere viktige fordeler som bidrar til å forbedre kommunikasjonen og effektiviteten i din bedrift.

Automatisk nummergjenkjenning

Når et innkommende anrop mottas, søker mobilappen automatisk i det nasjonale nummerregisteret for å identifisere nummeret. Dette betyr at du umiddelbart får opp informasjon om hvem som ringer, selv om nummeret ikke er lagret i dine personlige kontakter. Denne funksjonen eliminerer behovet for å gjette eller undersøke ukjente numre, noe som sparer tid og reduserer frustrasjon.

Forbedret kundeservice

Muligheten til å se hvem som ringer er spesielt nyttig i en forretningskontekst, hvor det er viktig å kunne identifisere og reagere raskt på kundehenvendelser. Når du vet hvem som ringer, kan du tilpasse samtalen basert på kundens behov og historikk med din bedrift. Dette fører til mer personlig og effektiv kundeservice, noe som igjen kan øke kundetilfredshet og lojalitet.

Redusert risiko for svindel og spam

Integrasjonen med det nasjonale nummerregisteret gir også en ekstra beskyttelse mot svindel og spam. Ved å kunne identifisere ukjente numre, kan du lettere avgjøre om et anrop er legitimt eller om det er noe du bør være forsiktig med. Dette gir en ekstra trygghet for ansatte som håndterer sensitive opplysninger eller viktige kundehenvendelser.

Effektivisering av intern kommunikasjon

Ikke bare forbedrer denne funksjonen ekstern kommunikasjon, men den er også nyttig for intern kommunikasjon. Når du kan se hvem som ringer internt i bedriften, kan du raskt avgjøre viktigheten av samtalen og prioritere dine svar. Dette er spesielt nyttig i store bedrifter hvor ansatte kanskje ikke har alle kolleger lagret i sine personlige kontaktlister.

Integrasjon med andre funksjoner

Nummergjenkjenningsfunksjonen fungerer sømløst med andre funksjoner i mobilappen. For eksempel, når du mottar et anrop og ser hvem som ringer, kan du enkelt bruke viderekoblingsfunksjonen hvis du mener en annen kollega er bedre rustet til å håndtere samtalen. Du kan også bruke statusvisningsfunksjonen for å se om den som ringer er tilgjengelig for en samtale, noe som forbedrer koordinasjonen og responsen i kommunikasjonen.

Brukervennlighet og tilgjengelighet

Brukergrensesnittet for nummergjenkjenningsfunksjonen er designet for å være intuitivt og brukervennlig. Informasjonen om innringer vises tydelig på skjermen, og du kan enkelt få tilgang til ytterligere detaljer med et par trykk. Dette gjør det raskt og enkelt å ta informerte beslutninger om hvordan du vil håndtere hver samtale.

3. Statusvisning og tilgjengelighet

Statusvisning og tilgjengelighet er en kritisk funksjon med Bedriftsnett, designet for å forbedre kommunikasjon og samarbeid innen bedriften. Denne funksjonen gir sanntidsinformasjon om dine kollegers status, slik at du alltid vet om de er tilgjengelige for en samtale, opptatt i et møte, eller ikke på jobb. Her er en mer detaljert beskrivelse av hvordan denne funksjonen fungerer og fordelene den gir.

Sanntidsstatus for kolleger

Mobilappen viser sanntidsstatus for alle dine kolleger, noe som gjør det enkelt å se om de er ledige, opptatt i en samtale, deltar i et møte, eller har avsluttet arbeidsdagen. Denne informasjonen er tilgjengelig direkte i appen, og du kan raskt få oversikt over tilgjengeligheten til teamet ditt. Dette er spesielt nyttig i store organisasjoner hvor det kan være utfordrende å holde oversikt over alles timeplaner.

Tilpassing av egen tilgjengelighet

Du kan enkelt sette din egen status i appen, slik at kolleger vet om du er tilgjengelig for samtaler eller ikke. Dette kan inkludere statusalternativer som «tilgjengelig», «opptatt», «i møte», «ikke på kontoret», eller «tilbake snart». Ved å tilpasse din egen tilgjengelighet, kan du unngå forstyrrelser når du trenger fokus, og sikre at kolleger vet når det er best å kontakte deg.

Synkronisering med kalender

Statusvisningsfunksjonen kan synkroniseres med din kalender, slik at statusen automatisk oppdateres basert på dine avtaler. For eksempel, hvis du har et møte planlagt i kalenderen din, vil appen automatisk vise deg som «i møte» i den aktuelle perioden. Dette reduserer behovet for manuell oppdatering av status og sørger for at informasjonen alltid er nøyaktig og oppdatert.

Forbedret samarbeid

Med sanntidsstatus kan du bedre planlegge og koordinere med kolleger. Hvis du ser at en kollega er opptatt i en samtale eller i et møte, kan du vente med å kontakte dem til de er ledige. Dette bidrar til å redusere forstyrrelser og øker produktiviteten, da folk ikke blir avbrutt unødvendig. Det gjør det også enklere å finne riktig tidspunkt for møter og diskusjoner.

Økt effektivitet i kundeservice

Statusvisning er også nyttig for kundeservice. Når en kunde ringer og du ser at den beste personen til å håndtere henvendelsen er opptatt, kan du enkelt finne en annen tilgjengelig kollega som kan hjelpe. Dette sikrer at kunder alltid får rask og effektiv service, selv når enkelte ansatte er utilgjengelige.

Fleksibilitet i svarvalg

Appen lar deg besvare innkommende anrop på flere enheter, inkludert fasttelefon, softphone på PC, eller direkte på mobilen din, basert på din tilgjengelighet og preferanse. Dette gir deg fleksibiliteten til å tilpasse hvordan du ønsker å bli kontaktet, og gjør det lettere å håndtere samtaler uansett hvor du befinner deg.

Prioritering av samtaler

Med statusvisning kan du også prioritere samtaler. Hvis en viktig kunde eller leder prøver å nå deg, og du ser at de har forsøkt å ringe mens du var opptatt, kan du prioritere å ringe tilbake så snart du er ledig. Dette sikrer at viktige samtaler alltid får den oppmerksomheten de fortjener.

4. Viderekoble samtaler

Viderekobling av samtaler er en essensiell funksjon i Bedriftsnett, som gir deg fleksibiliteten til å håndtere innkommende anrop effektivt og profesjonelt. Denne funksjonen sikrer at viktige samtaler alltid blir tatt hånd om, selv om du selv ikke er tilgjengelig. Her er en mer detaljert beskrivelse av hvordan viderekobling fungerer og de mange fordelene det gir.

Enkel og rask viderekobling

Viderekobling av samtaler er designet for å være intuitivt og brukervennlig. Med et enkelt klikk kan du overføre en innkommende samtale til en kollega eller en annen avdeling. Denne prosessen er rask og krever minimal innsats, slik at du kan fokusere på andre oppgaver uten å bekymre deg for ubesvarte samtaler. Dette er spesielt nyttig i hektiske arbeidsmiljøer hvor det er viktig å holde kommunikasjonen flytende.

Sømløs integrasjon med kontaktlisten

Viderekoblingsfunksjonen er sømløst integrert med kontaktlisten din i mobilappen. Dette betyr at du raskt kan finne og velge riktig mottaker for samtalen. Enten det er en kollega du ofte samarbeider med, eller en spesifikk avdeling som er best egnet til å håndtere henvendelsen, gir appen deg full kontroll over hvem samtalen skal viderekobles til.

Forbedret kundeservice

En av de største fordelene med viderekobling er forbedret kundeservice. Når en kunde ringer og du ikke er i stand til å hjelpe, kan du raskt viderekoble samtalen til en kollega som har den nødvendige kompetansen. Dette sikrer at kunden får rask og effektiv hjelp, noe som forbedrer kundetilfredsheten og bygger lojalitet. I tillegg kan du legge igjen en kort melding eller notat til kollegaen som tar over samtalen, slik at de er forberedt på kundens behov.

Automatiske viderekoblingsinnstillinger

Bedriftsnett gir deg også muligheten til å sette opp automatiske viderekoblingsinnstillinger. Du kan konfigurere appen til automatisk å viderekoble samtaler når du er opptatt i en annen samtale, i et møte, eller utenfor arbeidstid. Dette sikrer at viktige anrop alltid blir håndtert, selv når du ikke aktivt kan administrere dem. Automatiske viderekoblinger kan tilpasses basert på tidspunkter, bestemte dager i uken, eller spesifikke scenarioer, noe som gir deg fleksibilitet og kontroll.

Oppretthold kontinuitet i kommunikasjon

Viderekobling av samtaler bidrar til å opprettholde kontinuitet i kommunikasjonen. Selv om du må forlate kontoret eller er midt i et viktig møte, kan du være trygg på at alle innkommende anrop blir håndtert av andre i teamet ditt. Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor kontinuerlig tilgjengelighet er kritisk, som for eksempel i kundeservice eller salgsavdelinger.

Tilpasning til individuelle behov

Viderekoblingsfunksjonen kan tilpasses for å møte individuelle behov. Du kan velge å viderekoble samtaler til forskjellige mottakere basert på typen anrop eller hvilken avdeling som er mest relevant. For eksempel kan du sette opp regler slik at tekniske spørsmål viderekobles til IT-avdelingen, mens salgsspørsmål går direkte til salgsteamet. Denne tilpasningen sikrer at hver samtale blir håndtert av den mest kvalifiserte personen, noe som øker effektiviteten og kundetilfredsheten.

Logging og statistikk

Viderekoblingsfunksjonen gir også verdifull innsikt gjennom logging og statistikk. Administratorer kan spore hvor mange samtaler som blir viderekoblet, til hvem de viderekobles, og hva resultatet av samtalene er. Dette gir bedriften mulighet til å analysere kommunikasjonsmønstre, identifisere forbedringsområder, og optimalisere prosesser for bedre effektivitet.

5. Få oversikt og statistikk over bedriftens kommunikasjon

En av de mest verdifulle funksjonene i bedriftsnett er muligheten til å få detaljert oversikt og statistikk over bedriftens kommunikasjon. Denne funksjonen gir administratorer og ledere en dypere forståelse av hvordan kommunikasjonen flyter innen bedriften, og identifiserer områder for forbedring. Her er en mer omfattende beskrivelse av hvordan denne funksjonen fungerer og fordelene den gir.

Detaljert samtalestatistikk

Med Bedriftsnett kan du enkelt innhente detaljert statistikk om alle samtaler som blir håndtert av bedriften. Dette inkluderer antall innkommende og utgående samtaler, samt varigheten av hver samtale. Ved å analysere denne informasjonen kan bedriften få innsikt i kommunikasjonens effektivitet og identifisere topper og daler i samtalevolumet. Denne statistikken kan også hjelpe med å forstå hvordan ressurser brukes og hvor det kan være behov for ekstra støtte.

Analyse av ubesvarte anrop

En viktig del av samtalestatistikken er informasjon om ubesvarte anrop. Administratorer kan se hvor mange anrop som ikke ble besvart, hvem som ikke besvarte dem, og hvilke tider på dagen ubesvarte anrop er mest vanlig. Dette gir verdifull innsikt i potensielle problemområder, slik at bedriften kan iverksette tiltak for å redusere antallet ubesvarte anrop, for eksempel ved å justere bemanningen eller forbedre samtalehåndteringsprosesser.

Opprettelse og styring av kø-grupper

For bedrifter som håndterer et stort antall samtaler, er kø-grupper en kritisk funksjon. Med Bedriftsnett Mobilapp kan administratorer opprette og administrere kø-grupper, noe som gjør det mulig å organisere samtaler på en effektiv måte. Du kan definere spesifikke regler for hvordan samtaler skal fordeles blant ansatte, basert på faktorer som tilgjengelighet, kompetanse, eller tidligere interaksjoner med kunder. Dette sikrer at hver samtale blir håndtert av den best egnede personen, noe som forbedrer kundetilfredsheten og effektiviteten.

Justering av åpningstider

Mobilappen gir deg også muligheten til å justere bedriftens åpningstider enkelt og raskt. Du kan definere spesifikke åpningstider for ulike avdelinger eller team, og oppdatere disse ved behov. For eksempel kan du forlenge åpningstidene i perioder med høy etterspørsel eller redusere dem når det er færre henvendelser. Dette gir fleksibilitet og sørger for at ressurser blir brukt på en optimal måte.

Talemeldinger og automatiserte svar

Administratorer kan også lage og administrere talemeldinger og automatiserte svar direkte fra appen. Dette inkluderer velkomstmeldinger, fraværsmeldinger, og meldinger som informerer kunder om åpningstider og tilgjengelighet. Å ha klare og konsise talemeldinger bidrar til å forbedre kundeopplevelsen ved å gi dem den informasjonen de trenger raskt og effektivt.

Innsikt i medarbeiderytelse

Statistikk over bedriftens kommunikasjon gir også innsikt i medarbeiderytelse. Ved å analysere data som antall håndterte samtaler per ansatt, svartid, og samtalevarighet, kan ledere identifisere de mest effektive medarbeiderne og de som kanskje trenger mer trening eller støtte. Dette kan hjelpe med å skreddersy opplæringsprogrammer og forbedre den generelle effektiviteten og kvaliteten på kundeservicen.

Rapporter og analyse

Bedriftsnett lar deg generere omfattende rapporter basert på de innsamlede dataene. Disse rapportene kan tilpasses for å fokusere på bestemte områder av interesse, som samtalevolum, svartid, eller medarbeiderytelse. Ved å bruke disse rapportene kan ledelsen ta informerte beslutninger, identifisere trender, og implementere strategiske tiltak for å forbedre bedriftens kommunikasjon og service.

IMG_2161 (1)

«Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å finne riktig og kostnadsbesparende mobilabonnement»

Har du noen spørsmål?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål dersom det er noe du lurer på. 

Følg oss

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg