Personvern Bedriftsnett.no

Sist oppdatert 29. Februar 2024

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse, selskapsnavn, fødselsdato mv. Innhenting av slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Bedriftsabonnement AS behandler personopplysninger i forbindelse med våre tjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant tilbud fra våre samarbeidspartnere, utsendelse av relevant informasjon mv.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og gjøre det mulig for våre samarbeidspartnere å tilby deg sine tjenester. Videre er formålet å kunne tilby nyhetsbrev og oppdateringer, samt også salg av personopplysninger til samarbeidspartnere.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles av Bedriftsabonnement AS består av

  1. administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i, og
  2. opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva slags tjenester man er interessert i.

Gyldige behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Informasjonskapsler

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Disse er sentrale for å gi deg en god brukeropplevelse.

Informasjonskapselen kan også brukes til analyseformål og for å kunne vise deg annonser som er relevante for deg. For eksempel kan vi ved hjelp av informasjonskapsler sikre at brukere som allerede har brukt tjenesten vår ikke får opp annonser fra oss.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i din nettleser. Informasjonen som lagres i informasjonskapselen er anonymisert, dvs. at den ikke inkluderer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen sensitiv informasjon. Ønsker du å skru av cookies kan dette gjøres i nettleseren din:

Vær oppmerksom på at ved å skru av informasjonskapsler risikerer du at nettsiden ikke fungerer som den skal og laster inn saktere. Du gjør det også vanskeligere for oss å finne og rette opp feil som gjør at du og fremtidige brukere kan få en godt fungerende tjeneste.

Annonse- og analyseverktøy

Følgende 3. partsverktøy benytter informasjonskapsler til enten analyse- eller annonseringsformål.

Avmeldingene fra disse verktøyene kan gjøres enkeltvis hos hver verktøyleverandør (klikk på lenkene over).

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter og samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss er underlagt tilsvarende taushetsplikt gjennom avtale.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og med en maksimumstid på fem år. Alle personopplysninger lagres innen EU på datasentre i Irland og Norge. Tredjeparter og samarbeidspartnere som mottar personopplysninger fra oss er underlagt tilsvarende begrensninger i oppbevaringsadgangen gjennom avtale.

Rett til å kreve innsyn

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at Bedriftsabonnement AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom

  1. opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller
  2. du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, eller
  3. du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som kan brukes. Bedriftsabonnement AS har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen.

Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til:

Håger Nitteberg
Bedriftsabonnement AS
Sandakerveien138, 0484 Oslo
nitteberg@bedriftsabonnement.no

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg